Poniedziałek, 18 Stycznia 2021

Imieniny: Piotra, Małgorzaty

Na antenie

Kontakt

12 630 64 54

off@radiokrakow.pl

Tydzień z Copernicus Festival 2019: Język!

0

A
A
A
Język - mimo wielu lat refleksji, badań i odkryć, wciąż nie wiemy o nim wszystkiego. Na szczęście niebawem, na zaproszenie Copernicus Festival (21-26 maja) do Krakowa przyjadą eksperci, którzy pomogą nam zgłębić temat z różnych, naukowych perspektyw.

Przyjęcie dwunożności, pojawienie się zdolności naśladowczych, opanowanie ognia, produkcja narzędzi, rozbłysk świadomości, rozwój wyobraźni, wyłonienie się moralności, powstanie sztuki, stworzenie matematyki – te wszystkie zdarzenia były kamieniami milowymi naszej ewolucyjnej podróży. Gdybyśmy jednak zapytali o najbardziej przełomowy etap historii naszego gatunku zarówno przypadkowych przechodniów, jak i wybitnych uczonych, to większość jednych i drugich prawdopodobnie wskazałaby na pojawienie się języka.

W końcu to język pozwala nam precyzyjnie się porozumiewać, porządkować myśli i wybiegać nimi w przyszłość oraz przeszłość. Bez językowej komunikacji nie bylibyśmy w stanie koordynować działań, stworzyć instytucji społecznych ani zbudować cywilizacji. Nie moglibyśmy w takim stopniu kumulować doświadczeń i wiedzy ani dzielić się nimi z innymi. W języku wyrażane są normy moralne i prawne, a największe religie opierają się na boskim objawieniu – przekazanym słowami proroków i zapisanym w świętych księgach. W języku składamy przysięgi i zawieramy umowy. Język to także narzędzie twórcze pozwalające pisarzom i poetom eksplorować światy, które istnieją tylko – a może wcale nie „tylko“? – w wyobraźni artystów i odbiorców. Bez języka niewiele byśmy stworzyli ani osiągnęli...“
– takimi słowami, na wstępie katalogu festiwalowego, zaprasza na festiwal sam zespół.

Natomiast my, wspólnie z festiwalem, zapraszamy od najbliższego wtorku do piątku o godzinie 10:00 do wysłuchania rozmów o genezie i ewolucji języka, komunikacji zwierząt, języku migowym oraz o badaniach prowadzonych przez tegorocznych gości głównych festiwalu. Nasze studio odwiedzą:

21 maja, godz. 10:00 DR MATEUSZ HOHOL

Doktor, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”, autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów w czasopismach, takich jak Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Psychology, Journal of Computational Neuroscience, Foundations of Science. Współpracuje z działem naukowym „Tygodnika Powszechnego”.

22 maja, godz. 10:00 ŁUKASZ KWIATEK

Filozof i kognitywista z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz redaktor działu Nauka „Tygodnika”, zainteresowany dwiema najbardziej niezwykłymi cechami ludzkiej natury: językiem i moralnością (również ich neuronalnym podłożem i ewolucją). Lubi się zastanawiać, jak wiele małpy znajduje się w człowieku i jak wiele człowieka w małpach. Uważa, że dobrzy ludzie w Primera Division powinni kibicować Valencii CF – i nie podlega to żadnej dyskusji.

23 maja, godz. 9:30 DR MAREK JAKUBIEC

Filozof i prawnik oraz członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

24 maja, godz. 10:00 DR PAWEŁ RUTKOWSKI

Twórca i kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej. Językoznawca, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnio­azjatyckiego Po­rów­naw­cze­go i Bałtystyki Wydziału Polonistyki UW. Specjalista w zakresie składni języków naturalnych, badacz polskiego języka migowego (PJM). Autor ponad stu prac naukowych i podręczników, w tym kilkudziesięciu opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Beneficjent wielu nagród, grantów i stypendiów, m.in. przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Fundację Fulbrighta, tygodnik "Polityka". Odbywał staże naukowe w USA (Yale University, Wayne State University) oraz w wiodących ośrodkach europejskich (Oksford, Madryt, Poczdam). Członek Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Słyszący. Miłośnik języka i kultury Głuchych.

Zapraszamy!

Liczba komentarzy: 0